Voice TV เอกชน เสนอตั้ง One-Stop Service ผังเมือง

Discussion in 'Voice TV' started by AmeriLao, Sep 3, 2014.

 1. AmeriLao

  AmeriLao สมาชิกดีเลิศ Staff Member สมาชิกประจำ IF

  Joined:
  Dec 12, 2013
  Messages:
  136,237
  Likes Received:
  665
  Trophy Points:
  171

  [​IMG]
  ภาคเอกชนแนะรัฐปฏิรูปผังเมือง เตรียมเสนอผ่านเวที กรอ. ให้มีหน่วยงานด้านผังเมือง มีอำนาจเทียบเท่า สศช. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ผังเมืองได้เบ็ดเสร็จ

  อ่านข่าวทั้งหมด...
   

Share This Page